wrzesień 2021

Składamy petycję o odwołanie Jakuba Lewickiego ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Realizując cele statutowe Warszawskiego Forum Samorządowego, w oparciu o zagwarantowane ustawą zasadniczą prawo każdego obywatela do składania petycji, wniosków, skarg (art. 63 Konstytucji) a także w oparciu o art. 2 i 4 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r.  Prawo o petycjach oraz w związku z art. 91 ust. 1a  Ustawy  z dn. 23 lipca …

Składamy petycję o odwołanie Jakuba Lewickiego ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Read More »

Konserwator blokuje kolejną ważną warszawską inwestycję – komunikat WFS

Warszawskie Forum Samorządowe z narastającym zaniepokojeniem obserwuje działalność Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Jakuba Lewickiego. Jego coraz bardziej niezrozumiałe decyzje są od dłuższego czasu główną barierą w rozwoju Warszawy. Nasze miasto potrzebuje konserwatora, który będzie potrafił pogodzić niezbędną dbałość o dziedzictwo architektoniczne i kulturowe z potrzebami rozwoju i modernizacji Warszawy. Taką osobą nie jest niestety Mazowiecki Konserwator …

Konserwator blokuje kolejną ważną warszawską inwestycję – komunikat WFS Read More »