Wnioskujemy o lepsze przygotowanie miasta na skutki niekorzystnych zjawisk pogodowych

Porywiste wichury, nagłe burze, grad z coraz większymi bryłami lodu, ciągnące się przez tygodnie fale upałów to pierwsze z brzegu niekorzystne zjawiska pogodowe, z jakimi coraz częściej musi radzić sobie miasto. Każde z nich wiąże się z uszkodzeniami budynków i infrastruktury w mieście, co przekłada się na kosztowne wydatki. Mogą być one niższe poprzez przygotowanie miasta na skutki tych zjawisk pogodowych, a także na wsparcie służb, które się nimi zajmują.

Wspólnie z radnym Kacprem Pietrusińskim (Koalicja Obywatelska) złożyliśmy dwie interpelacje w tej sprawie.

Interpelacja w sprawie przygotowania miejskich budynków i infrastruktury na skutki niekorzystnych zjawisk pogodowych

Od kilku lat obserwujemy narastającą liczbę niekorzystnych zjawisk pogodowych, takich jak nagłe burze, wichury, fale upałów czy nieoczekiwane podniesienie się poziomu rzeki, wywołanych postępującymi zmianami klimatycznymi. Powodują one wymierne straty dla miasta i jego mieszkańców – uszkodzenia budynków, miejskiej infrastruktury i mienia prywatnego.

Wraz z Warszawskim Forum Samorządowym proszę o informację, czy urząd m.st. Warszawy prowadził ocenę budynków i infrastruktury będące w zarządzie miasta pod kątem odporności na skutki niekorzystnych zjawisk pogodowych? Jeśli tak, proszę o udostępnienie wyników tej oceny. Jeżeli nie, proszę o informację, czy takie badanie jest planowane.

Interpelacja w sprawie wsparcia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w związku z narastającą liczbą niekorzystnych zjawisk pogodowych

O Od kilku lat obserwujemy narastającą liczbę niekorzystnych zjawisk pogodowych, takich jak nagłe burze, wichury, fale upałów czy nieoczekiwane podniesienie się poziomu rzeki, wywołanych postępującymi zmianami klimatycznymi. Powodują one wymierne straty dla miasta i jego mieszkańców – uszkodzenia budynków, miejskiej infrastruktury i mienia prywatnego.

Prognozy klimatologów i meteorologów wskazują, że zjawiska te będą występować coraz częściej. Rosnać będzie też liczba interwencji służb, w tym w szczególności straży pożarnej. Muszą one być do tych zadań dobrze przygotowane. Dlatego, wraz z Warszawskim Forum Samorządowym, zwracam się z prośbą o informację:
– czy prowadzone było rozpoznanie potrzeb warszawskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej?;
– czy m.st. Warszawa planuje wsparcie rzeczowe i/lub finansowe działających na terenie miasta jednostek Państwowej Straży Pożarnej?

Jeżeli działania takie do tej pory nie były podejmowane, apelujemy o jak najszybsze przygotowanie propozycji wsparcia warszawskich jednostek PSP.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *