Konserwator blokuje kolejną ważną warszawską inwestycję – komunikat WFS

Warszawskie Forum Samorządowe z narastającym zaniepokojeniem obserwuje działalność Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Jakuba Lewickiego.

Jego coraz bardziej niezrozumiałe decyzje są od dłuższego czasu główną barierą w rozwoju Warszawy. Nasze miasto potrzebuje konserwatora, który będzie potrafił pogodzić niezbędną dbałość o dziedzictwo architektoniczne i kulturowe z potrzebami rozwoju i modernizacji Warszawy. Taką osobą nie jest niestety Mazowiecki Konserwator Jakub Lewicki.

Mnożą się przykłady wydawania przez niego decyzji i opinii wzajemnie sprzecznych, skandalicznej przewlekłości postępowania w podległym mu Urzędzie oraz zachowań tak niebywale dziwnych i niezrozumiałych, że budzących uzasadnione pytania o jego rzeczywiste intencje.

Stałą praktyką obecnego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest najpierw pozytywne opiniowanie projektów inwestycyjnych, a następnie uporczywe ich blokowania na etapie szczegółowych uzgodnień. Jest też wiele innych przykładów patologicznych działań urzędu konserwatora wojewódzkiego.

W efekcie działań pana Jakuba Lewickiego dalszy, niezbędny rozwój Warszawy jest poważnie zagrożony. Konserwator blokuje konieczne w naszym mieście zmiany, zaś swoją niespójną i pozbawioną wszelkiej logiki polityką odstrasza od naszego miasta poważnych inwestorów.

Dzisiejsza informacja medialna o zablokowaniu przez Konserwatora budowy woonerfu na Pradze, którą sam wcześniej zaopiniował pozytywnie, przelała czarę goryczy. Dlatego Warszawskie Forum Samorządowe wzywa Wojewodę Mazowieckiego i Generalnego Konserwatora Zabytków do niezwłocznego odwołania pana Jakuba Lewickiego ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz o zastąpienie go osobą rzetelną, kompetentną i rozumiejącą potrzeby tak złożonego organizmu, jakim jest miasto stołeczne Warszawa.

zdjęcie nagłówka: Wizualizacja ul. Środkowej po przebudowaniu jej na woonerf (WXCA/materiały konkursowe)

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *