Kim jesteśmy?

Warszawskie Forum Samorządowe

Warszawskie Forum Samorządowe powstało 9 kwietnia 2015 roku. Głównym celem organizacji jest aktywizacja mieszkańców Warszawy, którzy mają postępowe i prorozwojowe poglądy. W swoich szeregach skupiamy aktywistów, samorządowców i działaczy społecznych z różnych środowisk.

Forum publikuje merytoryczne raporty i badania, m.in. raport o odpowiednim zagospodarowaniu centrum Warszawy, raport o kryzysie śmieciowym na Mazowszu czy Barometr Lotniczy opisujący kwestie związane z CPK.

Organizacja inicjuje własne i angażuje się w różnorodne akcje społeczne, m.in. petycję o nazwanie imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jednej ze stołecznych ulic lub placu.

Naszej aktywności przyświeca nam hasło: Warszawa dla pokoleń, Warszawa na pokolenia. 

Zespół

To my chcemy zmieniać miasto

Grzegorz Gruchalski

PRZEWODNICZĄCY

Prezes i założyciel Warszawskiego Forum Samorządowego. Z doświadczeniem zawodowym w administracji rządowej i samorządowej oraz sektorze prywatnym. Autor wielu kampanii społecznych. Ekspert w dziedzinie Public Relations i social media. Wieloletni działacz organizacji pozarządowych. Prywatnie sympatyk kotów, miłośnik książek, fanatyk Czerwonych Diabłów z Manchesteru, zagorzały fan Gwiezdnych Wojen i Marvela. 

Karol Pawlak

wiceprzewodniczący

Pracował w administracji samorządowej, następnie w konsultingu biznesowym, a obecnie pracuje w sektorze bankowym. Specjalista w zakresie zapobiegania oszustwom bankowym oraz przestępstwom finansowym. Współpracował z organizacjami trzeciego sektora przy wielu kampaniach społecznych. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Miłośnik podróży, siatkówki oraz pływania.

Zarząd

Grzegorz Gruchalski – przewodniczący

Karol Pawlak – wiceprzewodniczący

Michał Kwiecień – skarbnik

Komisja rewizyjna

Michał Michałowski – przewodniczący

Piotr Jabłoński

Ernest Walasek

Nasze wartości i postulaty

Warszawa na pokolenia

Wizja naszego miasta

Naszą misją jest działanie na rzecz miasta otwartego na potrzeby wszystkich jego mieszkańców. Kompromis pomiędzy interesami różnych grup społecznych musi być fundamentem polityki stołecznego samorządu. 

Warszawa na pokolenia to transparentny i przyjazny samorząd, w którym urzędnik jest partnerem dla mieszkańca, konsultuje z nim różne działania, wspomaga w rozwiązywaniu problemów, a proces decyzyjny jest transparentny i zrozumiały. 

Warszawa na pokolenia to piętnastominutowe miasto, czyli zaprojektowane w taki sposób, że każdy mieszkaniec ma dostęp do podstawowych usług takich jak sklep, park, kino, weterynarz, przychodnia czy hub transportowy, które znajdują się w odległości maksymalnie piętnastu minut od miejsca jego zamieszkania.

Warszawa na pokolenia to miasto stawiające na zrównoważony rozwój, gdzie liczy się zarówno interes zwykłego mieszkańca, jak i przedsiębiorców, gdzie zagęszczenie zabudowy tkanki miejskiej idzie w parze z zazielenieniem dostępnej przestrzeni, gdzie nowe technologie ułatwiają życie.

Warszawa na pokolenia to miasto przygotowane na skutki zmiany klimatu: załamania pogody, suszy, czasu, kiedy temperatura osiąga niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców poziomy, a jednocześnie działające na rzecz ograniczenia własnego śladu węglowego.

Warszawa na pokolenia to inteligentne miasto rzeczy. Drogi, przystanki, kioski, pojemniki na odpady, tramwaje, rowery miejskie i inne elementy infrastruktury/usługowe  połączone w jedną sieć. Pozwoli to zebrać kluczowe dane o potrzebach i zwyczajach mieszkańców na podstawie których będzie można optymalizować miejską przestrzeń i usługi świadczone przez miasto.

Warszawa na pokolenia to lokalne arterie komunikacyjne, z których w równym stopniu korzystają pasażerowie transportu publicznego, kierowcy prywatnych aut, rowerzyści i przede wszystkim piesi, gdzie rozważnie implementowane są nowe rozwiązania, np. współdzielone urządzenia transportu osobistego.

Warszawa na pokolenia to miasto, gdzie współdzielenie jest normą. Wsparcie w rozwoju współdzielonych środków transportu, ułatwienia w korzystaniu, tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych dla miejskiego UTO. Przestrzeń dla współdzielonej ekonomii jak lokalne spółdzielnie przedsiębiorców, otwarte ogrody warzywne mieszkańców, wymienialnie usług i rzeczy.

Warszawa na pokolenia to miasto z planem na przyszłość, którego podstawą są plany zagospodarowania przestrzennego dla całej Warszawy. Określenie konkretnej daty, do której powinny zostać przyjęte i opracowane wszystkie plany mogłoby być impulsem do ich faktycznego stworzenia. Z jednej strony zakończy to okres niepewności mieszkańców co do ich najbliższego sąsiedztwa a drugiej znakomicie poprawi klimat inwestycyjny w mieście.

Postulaty

Jak ulepszyć nasze miasto?

Większa partycypacja mieszkańców w decydowaniu o mieście

 • Konsultacje społeczne inwestycji i zadań związanych z miejską przestrzenią publiczną np. wygląd parków
 • Uproszczony budżet obywatelski, który pozwala mieszkańcom zarówno wyrazić głos za jak i przeciwko poddanym pod głosowanie projektom

Zrównoważony rozwój miasta

 • Miasto tworzone w myśl miasta 15-minutowego
 • Standardy zagospodarowania przestrzeni miejskich
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, jak również do podniesienia świadomości mieszkańców

Zielona Warszawa

 • Ochrona terenów zielonych przed zabudową
 • Dbanie o bioróżnorodność na zielonych obszarach miasta
 • Poszerzanie powierzchni terenów zielonych poprzez tworzenie parków kieszonkowych na gęsto zabudowanych obszarach

Uporządkowana i przyjazna przestrzeń publiczna

 • Wprowadzenie, rozwijanie i egzekwowanie standardów zagospodarowania przestrzeni miejskich
 • Wprowadzenie, rozwijanie i egzekwowanie standardów wobec reklamy w przestrzeni miejskiej
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego głównym narzędziem kształtowania przestrzeni miejskiej

Nowa polityka komunikacyjna miasta

 • Projektowanie ulic i skrzyżowań z perspektywy pieszych
 • Transport publiczny z priorytetem w ruchu ulicznym
 • Poszerzanie strefy płatnego parkowania na kolejne dzielnice
 • Wsparcie rozwoju współdzielonych urządzeń transportu osobistego

Stołeczny patriotyzm

 • Gruntowna reforma Janosikowego
 • Wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalnych