WFS pyta miasto o odśnieżanie ścieżek rowerowych

Warszawskie Forum Samorządowe wraz z wiceprzewodniczącym rady miasta Sławomirem Potapowiczem pyta poprzez interpelację stołeczny ratusz o kwestię odśnieżania ścieżek rowerowych.

Interpelacja
w sprawie odśnieżania ścieżek rowerowych

Transport rowerowy, także w kontekście zwiększającej się liczby ścieżek rowerowych w Warszawie, stanowi ważną i coraz częstszą alternatywę dla komunikacji miejskiej czy samochodowej. Coraz więcej naszych mieszkańców przesiada się na rower, najbardziej zdrowy i ekologiczny środek transportu, dojeżdżając do pracy czy korzystając w celach wypoczynkowych.
Zmiana przyzwyczajeń komunikacyjnych wśród warszawiaków wpływa również na wydłużenie sezonu rowerowego. Obecnie można spotkać wiele osób korzystających z tego środka komunikacji także zimą. W związku z tym niezwykle ważne pozostaje przygotowanie ciągów komunikacji rowerowej, umożliwiające swobodne poruszanie się rowerem mimo opadów śniegu.
Prosimy zatem o odpowiedź na pytanie czy Warszawa jest przygotowana na odśnieżanie ścieżek rowerowych w sezonie zimowym 2021/2022 oraz jakie na ten cel zaplanowano środki?

W sezonie zimowym 2020/2021 nie podpisano umowy na odśnieżanie ścieżek rowerowych, a decyzję argumentowano cięciami budżetowymi, czy zmianami klimatycznymi, które według ZDM sprawiają, że okazji do odśnieżania ścieżek rowerowych jest coraz mniej. Nasuwa się pytanie, czy takie stanowisko jest podyktowane troską o środowisko oraz bezpieczeństwo warszawskich rowerzystów poruszających się po zaśnieżonych drogach rowerowych? – komentuje Karol Pawlak, wiceprzewodniczący WFS.

Odpowiedź na interpelację

W odpowiedzi na interpelację z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie odśnieżania dróg dla rowerów uprzejmie informuję, że obecnie prowadzone są działania zmierzające do wyznaczenia jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy pn. Zarząd Oczyszczania Miasta do oczyszczania dróg dla rowerów zlokalizowanych poza jezdnią wzdłuż dróg o kategorii dróg krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich i powiatowych.

W związku ze zmniejszeniem dochodów miasta wynikającym z wprowadzonymi w 2020 r. ograniczeniami w życiu gospodarczym z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz planowanymi zmianami w systemie podatkowym, który jest elementem Polskiego Ładu, nie ma możliwości wyasygnowania dodatkowych środków finansowych na ten cel z budżetu miasta. W ramach ograniczonych środków, którymi dysponuje jednostka organizacyjna m.st. Warszawy na własne zadania statutowe, rozważana jest możliwość wygospodarowania środków na odśnieżanie wybranych, głównych korytarzy dróg rowerowych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *