Składamy uwagi do projektu ustawy wprowadzającej system kaucyjny

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu ustawy wprowadzającego system kaucyjny przesłaliśmy do ministerstwa swoje uwagi i propozycje rozwiązań, które naszym zdaniem przełożą się na opracowanie lepszej wersji systemu niż zaproponowana teraz. Podniesienie poziomu sortowalności i recyklingu odpadów jest szczególnie ważne dla tak dużego samorządu jak Warszawa, stąd i nasze zainteresowanie tym tematem.